Dzięki współpracy z naszymi partnerami biznesowymi oferujemy pomoc dla cudzoziemców w załatwieniu urzędowych formalności związanych z pobytem w Polsce oraz w obsłudze pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Pomagamy przy:

  • tłumaczeniu dokumentów
  • sporządzaniu pism urzędowych, odwołaniach od wydanych decyzji
  • legalizacja dokumentów
  • legalizacja pobytu, uzyskiwanie pozwoleń na pobyt czasowy i stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, rejestrowanie pobytu obywateli UE
  • uzyskiwanie zezwolenia na pracę
  • obywatelskie polskie
  • reprezentacji cudzoziemców przed urzędami w Polsce
  • porady prawne – Prawo UE, Prawo międzynarodowe, Ustawa o Cudzoziemcach