Tłumaczenia w ponad 100 językach urzędowych, tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia dokumentów samochodowych, dokumentów urzędowych: aktów,  tłumaczenia biznesowe, e-maili,  tłumaczenia dokumentów medycznych, instrukcji, materiałów reklamowych, stron www, tłumaczenia online, tłumaczenia rozmów telefonicznych.

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

  • dokumentów, np.: prawa jazdy, paszport, odpisy aktu urodzenia, świadectwa chrztu, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, odpisy zupełne aktu małżeństwa, poświadczenia obywatelstwa etc.,
  • dokumentację szkolną i ukończone kursy – świadectwa, zaświadczenia i dyplomy ukończenia studiów etc.,
  • akty notarialne, akty prawne, dokumenty policyjne, dokumentację sądową,
  • dokumenty z zakresu prawa pracy
  • dokumentację księgowo-podatkową, akty założycielskie, statuty, raporty i sprawozdania finansowe, biznes plany,
  • dokumentację medyczną, dokumentację celną etc.

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE USTNE – Zapewniamy asystę tłumacza przysięgłego  w urzędach, sądzie, u notariusza.

TŁUMACZENIA ZWYKŁE – Gdy potrzebujesz pomocy przy przygotowaniu korespondencji, wypełnieniu dokumentów obcojęzycznych skorzystaj z usługi podręcznego tłumacza.

TŁUMACZENIA STRON WWW  – Przetłumaczymy każdą stronę internetową z zachowaniem oryginalnego układu graficznego. Wskaż odpowiedni adres www a my gotową i szczegółową wycenę podamy Ci w ciągu 24 godz.

TŁUMACZENIA ONLINE – By zlecić tłumaczenia on-line wystarczy tylko wypełnić formularz wyceny bądź też złożyć zamówienie e-mailem.

TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH – dokonujemy tłumaczenia materiałów rekamowych z zachowaniem oryginalnego układu graficznego.